Πιστοποίηση


H ERGOTRAK έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:
 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ΕΝ ISO 9001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις EN ISO 14001:2015 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις OHSAS 18001:2007

 
με πεδίο εφαρμογής
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ:
ΠΩΛΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ