Τεχνική Υποστήριξη


Το Τμήμα After Sales της ERGOTRAK σε συνδυασμό με τις ιδιόκτητες επισκευαστικές μονάδες σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και το πανελλαδικό δίκτυο συνεργείων, προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική  υποστήριξη. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο το διάστημα ακινητοποίησης του οχήματος. Στην ERGOTRAK κατανοούμε και σεβόμαστε την απαίτηση κάθε επαγγελματία για ιδανικές επιδόσεις, ασφάλεια και τέλεια απόδοση του οχήματος.


Επιπλέον, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης διοργανώνει τεχνικά σεμινάρια για το προσωπικό των συνεργείων, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και πλήρης τεχνική ενημέρωση του δικτύου. Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού, το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση ακινητοποίησης που προκύπτει.

Με τη συμμετοχή της στο διεθνές δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης I.T.S. (International Truck Service) της DAFTRUCKSN.V., η ERGOTRAK προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη καθ' όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, οπουδήποτε στην Ελλάδα  και διαμεσολαβεί σε οποιαδήποτε  περιοχή της Ευρώπης.
 
Το Τμήμα After Sales της ERGOTRAK έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2008.