Σειρά DAF CF


Αστικές, εθνικές ή διεθνείς μεταφορές. Ομαλά οδοστρώματα ή χωμάτινοι δρόμοι. Όλα είναι το ίδιο για τη σειρά CF της DAF, διαθέσιμη είτε ως τράκτορας ή πλαίσιο με δύο, τρεις ή τέσσερις άξονες.