TRP (All makes – Trailer Parts – Consumables)


TRP – Για φορτηγά όλων των Κατασκευαστών – OneStopShop

 
Η ποικιλία, όπως λένε, είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Αλλά όταν πρόκειται για τη συντήρηση και αντικατάσταση των εξαρτημάτων, σε ένα μεικτό στόλο, είναι πολύ πιο βολικό να υπάρχει ένα μόνο σημείο επαφής, μία μόνο επίσκεψη και ένα ενιαίο τιμολόγιο, όταν πρόκειται να οργανωθεί και να λειτουργήσει το σύνολο των οχημάτων με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο.Αυτός είναι ο λόγος όπου η PaccarPartsπροσφέρει τη σειρά ανταλλακτικών TRPγια το σύνολο των ανταλλακτικών των Κατασκευαστών Φορτηγών και αναλώσιμα συνεργείου, διάμεσο των αντιπροσώπων της και του δικτύου πωλήσεων. Είναι ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε από τους κορυφαίους προμηθευτές OEM, καθώς και τα εγγυημένα ανταλλακτικά ετικέτας TRP.
  
Ο σωστόςσυνδυασμός
Κανένας κατασκευαστής φορτηγού δεν είναι ο καλύτερος για όλες τις εφαρμογές. Οι διαχειριστές στόλων καλούνται να ισορροπήσουν την επιλογή των κατάλληλων οχημάτων τα οποία ταιριάζουν με τις απαιτήσεις διαφορετικών μεταφορών και logistics, από το πεδίο της μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων και τα groupage έως και την διανομή πολλαπλών σημείων.
Η επιλογή του φορτηγού ή ρυμουλκούμενου εξαρτάται επίσης από την φύση των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, από χύμα πετροχημικά στα τρόφιμα, από ξηρά τρόφιμα σε μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές ή λουλούδια. Προσφορά και ζήτηση, διαθεσιμότητα, δυνατότητα έκπτωσης και πιστότητα στην παράδοση  επίσης να επηρεάζουν την τελική επιλογή του φορτηγού και του ρυμουλκούμενου.
 
Έτσι, οι περισσότεροι μεταφορείς θα τείνουν να έχουν ένα μεικτό στόλο οχημάτων, με την ποικιλία που θα τους εξυπηρετεί καλά. Αλλά όταν πρόκειται για τη συντήρηση και αντικατάσταση των εξαρτημάτων, σε ένα μεικτό στόλο, είναι πολύ πιο βολικό να έχουν ένα μόνο σημείο επαφής, μία μόνο επίσκεψη και ένα ενιαίο τιμολόγιο ώστε να κρατηθούν τα οχήματα σε λειτουργία με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος όπου η PaccarParts προσφέρει τη σειρά ανταλλακτικών TRP για το σύνολο των ανταλλακτικών των Κατασκευαστών Φορτηγών και Ρυμουλκούμενων, διάμεσο των αντιπροσώπων της και του δικτύου πωλήσεων. Είναι ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε από τους 50 κορυφαίους προμηθευτές OEM, καθώς και τα εγγυημένα ανταλλακτικά ετικέτας TRP.
 
Η γκάμα TRP παρέχει μιαολοκληρωμένη σειράαπόπερισσότερα από 60.000κωδικούςμέσω ενός δικτύου1000 αντιπροσώπωνσε 26 χώρεςκαλύπτοντας τους κορυφαίους κατασκευαστές όπως MAN, Mercedes, Renault, Iveco, ScaniaκαιVolvo.
 
 
 
Ανταλλακτικά Ρυμουλκούμενων & Υπερκατασκευών
 
Πίσω από κάθεκαλότράκτοραυπάρχει έναρυμουλκούμενοή υπερκατασκευήμε τον ένα ήάλλο τρόπο. Μιαδιαφορετικήγιακάθεεφαρμογή. Ωστόσο, ενώ τα ρυμουλκούμενατείνουν νακατασκευαστούνσε τοπικό επίπεδο, για νακαλύψουν τις συγκεκριμένεςαπαιτήσεις της αγοράς, συναρμολογούνταιαπόπρότυπα βιομηχανικά παράγωγα μέρη. Εδώ είναι όπου η γκάμα TRPέρχεται για άλλη μια φοράμετην ολοκληρωμένη σειράεξαρτημάτων για ρυμουλκούμενα,για να καλύψει σχεδόν κάθεαπαίτησηεξοπλισμού που χρειάζεται εκ των υστέρων, με τιμές χαμηλού κόστους.
 
  • Ανταλλακτικά όλων των κατασκευαστών
  • Αναλώσιμα συνεργείου κάθε είδους
  • Ποιοτικά προϊόντα “Valueformoney” με παραδόσεις αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα  
  • Ευκολονόητος Κατάλογος παρουσίασης TRP 
  • ClimaTechεξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για χαμηλού κόστους υπηρεσίες aircondition.
  • Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών για ρυμουλκούμενα και υπερκατασκευές για τοποθέτηση εξοπλισμού εκ των υστέρων
Είναι δεδομένο ότι ηκινητήρια δύναμητης ευρωπαϊκής οικονομίας, ο συνδυασμόςρυμουλκούμενο-φορτηγόκινείταιμε κάθε πιθανό είδοςπροϊόντος, απότα τρόφιμαως τις μηχανές, τα πετροχημικά ως τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικέςσυσκευές. Σεσυνθήκες πουδιαφέρουναπότη θερμότητα του καλοκαιριού της Μεσογείουως τους ψυχρούς βόρειουςχειμώνες, από τους λείουςαυτοκινητόδρομους ως τις ανώμαλεςδιαδρομές.
Έτσι, μιαμεγάληποικιλίααπόρυμουλκούμενααπαιτούνταιγια την εξυπηρέτησησυγκεκριμένων αγορών. Ως εκ τούτου, τα ρυμουλκούμενατείνουν ναγίνουνσε τοπικό επίπεδο, για νακαλύψουν τις συγκεκριμένεςαπαιτήσεις της κάθε αγοράς. Ωστόσο συναρμολογούνται από πρότυπα βιομηχανικά παραγόμενα μέρη.
Εδώ είναι όπου η γκάμα TRPέρχεται για άλλη μια φοράμετην ολοκληρωμένη σειράεξαρτημάτων για ρυμουλκούμεναγια να καλύψει σχεδόν κάθεαπαίτησηεξοπλισμού που χρειάζεται εκ των υστέρων, με τιμές χαμηλού κόστους.
ArvinMeritor, BPW, DaimlerChrysler, Fruehauf, Gigant, Hendrickson, SAFκαι SMB – είναι μόλις μερικοί από τους κορυφαίους προμηθευτές OEM ανταλλακτικών για ρυμουλκούμενα μέσω της γκάμας TRP. Συμπεριλαμβανομένωναξόνων, συστημάτων πέδησης, αναρτήσεων, αξεσουάρ ρυμούλκησης, λασπωτήρες-και οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη ο υπεύθυνος του στόλου των οχημάτων, για να κρατήσει τα οχήματα σε λειτουργίακαι να μεγιστοποιήσει τον χρόνο ζωής τους.
 
 

 

TRPΑναλώσιμα
 
Όσο σκληρότεραεργάζονται, τόσο περισσότεροχρησιμοποιούνται. Οι διαδρομές των μεγάλωνφορτηγών με ρυμουλκούμενα προκύπτουν απόπέντε έως έξι ημέρεςτην εβδομάδα και 48 εβδομάδες το χρόνο. Ελαφρύτεραφορτηγά που χρησιμοποιούνταιγια πολλαπλέςπαραδόσεις, πρέπεινααντέχουν σε εξίσουαπαιτητικές συνθήκες ξεκίνα-σταμάτακαιστο ρελαντίστην κίνηση. Έτσι, κάθετμήματου κινητήρα, μετάδοσηκαιάξονεςπρέπει ναλιπαίνονταισωστάκαι ομαλάκαι να προστατεύονταιαπό τις υψηλέςθερμοκρασίες λειτουργίας.


Για κάθε γράσο, λάδι ή πρόσθετο που χρειάζονται τα οχήματά σας, η γκάμα TRP έχει το υψηλής ποιότητας εγκεκριμένο προϊόν για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συνεργείου σας. Και τα εργαλεία για να διευκολύνει όλες τις εργασίες συντήρησης και συναρμολόγησης. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε σε “valueformoney” τιμές