Πριν από την πώληση


To Τμήμα Πωλήσεων της ERGOTRAK καλύπτει κάθε πιθανή απαίτηση του σύγχρονου επαγγελματία. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, το ειδικευμένο προσωπικό, καθοδηγεί τον πελάτη ώστε να επιλέξει το κατάλληλο φορτηγό σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Το Τμήμα SalesEngineering σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων συνθέτει το φορτηγό που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του κάθε επαγγελματία, ενώ παράλληλα προτείνει την κατάλληλη υπερκατασκευή, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της DAFTrucksN.V.

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης συμβάλλει ώστε ο κάθε πελάτης να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα συντήρησης ακριβώς στα μέτρα του.

Το προσωπικό της ERGOTRAK αναλύει τις ανάγκες των πελατών σε όλο το φάσμα τους, από το σχεδιασμό του κατάλληλου οχήματος έως τις δρομολογήσεις.
 
Το Τμήμα Πωλήσεων της ERGOTRAK έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2008.