ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δήλωση Εμπιστευτικότητας


Δήλωση Εμπιστευτικότητας
 
Επισκέπτες της ιστοσελίδας
 
Η DAF Trucks N.V. εκτιμά το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα της και την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και θέλουμε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να αισθάνονται ασφαλείς.
 
Μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Αποτελεί επιλογή σας η χορήγηση τέτοιων στοιχείων. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες διατηρούνται από διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο, και στοχεύουν σε επισκέπτες αυτών των χωρών. Εάν δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, τότε αυτά θα χρησιμοποιηθούν επεξεργασμένα σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία διατηρείται η ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ενημερωθείτε για το τι ισχύει σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στη χώρα όπου διατηρούνται οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
Εάν μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό να λάβετε κάθε είδους πληροφορία από εμάς, τότε συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία μόνο για να επανέλθουμε με τις πληροφορίες που επιθυμείτε. Τα στοιχεία σας δεν θα κρατηθούν αλλά θα καταστραφούν αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος αντιπρόσωπος που θα σας δώσει τις πληροφορίες που επιθυμείτε. Δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία συμφωνείτε με την διαδικασία που θα ακολουθήσει.
 
Πολίτες μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 95/46, dd. 23 Νοεμβρίου 1995 που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, προσωπικά δεδομένα θα συλλεχθούν και θα προωθηθούν μόνο αν πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τα εν λόγο άτομα έχουν δώσει τη σαφή άδεια τους για την συλλογή των δεδομένων και την επεξεργασία τους.

Τα εν λόγω άτομα θα ενημερωθούν εκ των πρότερων για τους λόγους για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία τους καθώς επίσης και για την επεξεργασία τους. Μόλις ενημερωθούν για τα παραπάνω τα στοιχεία τους θα επεξεργαστούν μόνο με προγενέστερη συγκατάθεση τους.
 
  • Τα εν λόγω άτομα θα έχουν την επίγνωση της χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων (όσο το δυνατόν πληρέστερη) και υπό ορισμένους όρους μπορούν να ζητήσουν τη βελτίωση, αφαίρεση, ρύθμιση ή προστασία ορισμένων προσωπικών τους δεδομένων.
  • Τα στοιχεία που συλλέγονται για χρήση αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές (για την Ολλανδία αυτές οι αρχές είναι το «Κολέγιο Bescherming Persoonsgegevens»)
  • Τα στοιχεία θα επεξεργαστούν κατάλληλα με προσοχή.
  • Τα στοιχεία δεν θα σταλούν σε χώρες εκτός της Ε.Ε. εκτός αν εκπληρώνονται όλες οι νομικές υποχρεώσεις στη συγκεκριμένη χώρα.