ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όροι χρήσης


Όροι Χρήσης
 
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν δημιούργημα της © DAF Trucks N.V. Eindhoven (ή των υποκαταστημάτων της όπου και υποδεικνύονται και / ή σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια), η οποία και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα.
 
Μοντέλα οχημάτων, σχέδια, φωτογραφικό υλικό, εικόνες, κείμενα, οπτικό υλικό με ή χωρίς ήχο, και άλλα έγγραφα που διατίθενται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπόκεινται στους νόμους της βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας, και υπό αυτή τη μορφή, είναι η ιδιοκτησία της DAF Trucks N.V. Ωστόσο κάποια μέρη της ιστοσελίδας περιέχουν φωτογραφικό υλικό που υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα των προμηθευτών της. Τα αντικείμενα στα οποία γίνεται αναφορά σε αυτή την παράγραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιωτική χρήση.
Συνολικά, η παρουσίαση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελούν εργασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην DAF Trucks N.V και, υπό αυτή τη μορφή προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή και / ή παρουσίαση, ολόκληρη ή μέρους αυτής, χωρίς τη προγενέστερη γραπτή άδεια από την DAF Trucks N.V.
Πληροφορίες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου, αλλά μη περιορισμένου, κειμένου, φωτογραφικού υλικού και ήχου, εκτός από αυστηρώς ιδιωτική χρήση, δεν μπορεί να υποδεικνύεται, αναπαράγεται, μεταφέρεται, διανέμεται ή αποθηκεύεται χωρίς προγενέστερη γραπτή άδεια από DAF Trucks N.V. Οι τροποποιήσεις των περιεχομένων στο χώρο της ιστοσελίδας είναι ρητώς απαγορευμένες.
 
Εμπορικά Σήματα
 
Πλην άλλης ενδείξεως, στην ιστοσελίδα τα επιδειχθέντα συνθήματα, σημάδια, εταιρικά λογότυπα και εμβλήματα, όπως, για παράδειγμα, τα σύμβολα που παρουσιάζονται κατωτέρω υπόκεινται στα δικαιώματα εμπορικών σημάτων της DAF Trucks N.V. ή/και της PACCAR Inc (ή των υποκαταστημάτων της).Όλες οι αναπαραγωγές, οι χρήσεις ή/και οι τροποποιήσεις που γίνονται χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια του συμβαλλόμενου μέρους έχοντος το δικαίωμα, αποτελούν υποχρεωτικά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων.
 

 
Καμία εγγύηση  ή αντιπροσώπευση
 
Οι πληροφορίες για την παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχει». Σε κανένα γεγονός η DAF Trucks N.V. δε θα είναι εκτεθειμένη σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος είτε άμεσα, έμμεσα, με πρόσθετες ή άλλες επακόλουθες ζημίες για οποιαδήποτε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε χαμένα κέρδη, επιχειρηματική παρέμβαση, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων στοιχείων όσον αφορά το διαχειριζόμενο σύστημα πληροφοριών σας, ακόμα κι αν ενημερωθούμε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Η DAF Trucks N.V. δεν παρέχει καμία εγγύηση και / ή αντιπροσώπευση για καμία άλλη ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε μέσω της παρούσας. Τέτοιες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για διευκόλυνση, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι η DAF Trucks N.V. επικυρώνει ή δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση τέτοιας ιστοσελίδας. Επιπλέον, από εσάς εξαρτάται να λάβετε κάποιες προφυλάξεις και να εξασφαλίσετε ότι το υλικό που χρησιμοποιείτε για δική σας χρήση δεν αποτελεί ιό ή άλλο στοιχείο καταστρεπτικής φύσης.
Η DAF Trucks N.V. έχει πραγματοποιήσει κάθε απαραίτητη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα είναι σωστό και να προσχωρήσει στις τελικές τροποποιήσεις. Παρόλα αυτά η DAF Trucks N.V. δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε αποδέχεται ευθύνες για την ακρίβεια ή πληρότητα του υλικού, δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία συσχέτιση του υλικού από κανένα χρήστη, αλλά ο χρήστης υποχρεούται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες από το αρμόδιο τμήμα της DAF Trucks N.V. ή τον τοπικό διανομέα.
Η DAF Trucks N.V. διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών, που κρίνει κατάλληλες, όποια στιγμή θέλει στην ιστοσελίδα, χωρίς καμία προγενέστερη ανακοίνωση ή υποχρέωση.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν αναφορές στα προϊόντα της DAF, τις υπηρεσίες κλπ. τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Η ακρίβεια τέτοιων πληροφοριών δεν μπορεί να εγγυηθεί, ειδικά δεδομένου ότι οι πληροφορίες υπόκεινται στην αλλαγή, συγκεκριμένες απαιτήσεις ή διαθεσιμότητα τέτοιων πληροφοριών δεν υπονοούν ότι η DAF Trucks N.V. σκοπεύει να αναγγείλει τέτοια προϊόντα, υπηρεσίες κλπ στη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες κλπ τα οποία μπορεί να είναι διαθέσιμα ή να τα παραγγείλετε.
 
 
Σχόλια, ερωτήσεις ή προτάσεις
 
Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι κάθε πληροφορία, εκούσιες προτάσεις, ιδέες ή άλλες υποβολές  θα κριθούν για το αν είναι εμπιστευτικές και μη ειδικευμένες. Με την αποστολή οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού, παρέχετε στην DAF Trucks N.V. απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια στη χρήση, αναπαραγωγή, επίδειξη, εκτέλεση, τροποποίηση, διαβίβαση και διανομή της πληροφορίας ή του υλικού, και επίσης συμφωνείτε ότι η DAF Trucks N.V. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές μας αποστείλετε για οποιοδήποτε σκοπό.
 
Συγκεκριμένο λογισμικό διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
 
Οποιοδήποτε λογισμικό “software” μπορεί να είναι διαθέσιμο προς αποθήκευση (download) από την ιστοσελίδα αποτελεί εργασία της DAF Trucks N.V. (ή των υποκαταστημάτων της) και / ή των προμηθευτών της.
Η χρήση του λογισμικού “Software” ελέγχεται από τους όρους έγκρισης άδειας του χρήστη που ενδεχομένως συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό “Software” ("License Agreement"). Εκτός αν προκύπτει από τη έγκριση άδειας, ότι το λογισμικό παρέχεται για να αποθηκευτεί (download) μόνο για χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή ανακατανομή του λογισμικού , που δεν είναι σύμφωνη με την έγκριση άδειας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές και εγκληματικές ποινικές ρήτρες.
Χωρίς περιορισμό η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή του λογισμικού σε οποιοδήποτε άλλο κεντρικό υπολογιστή ή θέση για την περαιτέρω αναπαραγωγή ή την ανακατανομή είναι ρητώς απαγορευμένη.
Το λογισμικό είναι εγγυημένο μόνο σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης αδείας, εκτός από την εγγύηση της έγκρισης άδειας, η DAF Trucks N.V. αποκηρύσσει με το παρόν έγγραφο όλες τις εγγυήσεις και τους όρους που αφορούν το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων και των όρων της εμπορευσιμότητας, της ικανότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό, του τίτλου και της μη-παράβασης.